Buurtveiligheid

Hof van Twente

Burgerinitiatief met behulp van WhatsApp groepen voor een veiliger gemeente in samenwerking met de gemeente Hof van Twente en politie Hof van Twente.

SamenwerkingBuurtgroepen

Elke kern in gemeente Hof van Twente heeft verschillende buurten. Deze buurten hebben vaak een eigen buurt whatsapp groep.

Coordinatoren
groep

Iedere buurt whatsappgroep heeft een eigen coördinator. Deze coördinatoren vormen samen een groep. 


Regiegroep
Hof van Twente

De coördinatoren hebben contact met de regiegroep Hof van Twente die op haar beurt korte lijnen heeft met de politie Hof van Twente.

Elke buurt of wijk heeft een eigen buurtgroep. De grootte van de buurtgroep is afhankelijk van deelname en het aantal coördinatoren die beschikbaar zijn over de gemeente. Buurtgroepen zijn onderling verbonden door de coördinatoren groep. De intentie is om alle kernen en buurtschappen in te delen in buurtgroepen. Wanneer je in een  buurtschap of wijk woont zonder buurtgroep, maar wel wilt meewerken aan het vormen van een groep, Dan kun je contact opnemen door het formulier in te vullen. 

Eén van de beheerders krijgt van de hoofdcoördinator nieuwe aansluitingen toegestuurd. Hij of zij is eigenaar van de groep en voert de telefoonnummers in. De 2/3 mede-beheerders houden de berichten in de eigen groep in de gaten. Zijn de berichten relevant voor aangrenzende wijken, dan sturen ze de app door naar de regiegroep.

De contactpersonen zien in de regiegroep van buurtpreventie alle berichten in heel gemeente Hof van Twente. Zij kunnen belangrijke berichten voor de eigen groep doorsturen naar de eigen straat Zo kunnen we verdachte situaties/personen in kaart brengen binnen gemeente Hof van Twente.  

Buurt WhatsApp

Landelijk initiatief om buurten en wijken veiliger te maken

Een Buurt WhatsApp is een WhatsAppgroep die zich richt op het signaleren van verdachte situaties in een bepaalde wijk, buurt, dorp of stad. Het is een burgerinitiatief en dient als een moderne versie van een buurtwacht.

Het doel van een Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt WhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden.

Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan.

In diverse dorpen en steden in Nederland heeft de Buurt WhatsApp inmiddels al tot succes geleid. Er zijn criminelen aangehouden en het aantal woninginbraken is in sommige wijken gedaald. 

Samen voor een veilige gemeente

Hoe werkt de buurtapp samenwerking?

Intentie is om alle kernen en buurtschappen van de gemeente Hof van Twente in te delen in buurtgroepen die hun eigen buurt preventief in de gaten houden en verdachte situaties doorgeven aan buurtbewoners. Wanneer u in een  buurtschap of wijk woont zonder buurgroep, maar wel wil meewerken aan het vormen van een groep, Dan kunt u contactnemen via het formulier van de website.

Er is een regiegroep voor geheel Hof van Twente, waar alle aanmeldingen binnen komen. Deze inventariseert de reeds bestaande groepen en kan naar eigen inzicht ook wijkengroepen vaststellen. Deze stuurt de aanmelding door naar de geografische groep waar de aanmelding bij hoort.

In elke groep zijn 2/3 beheerders die ook lid zijn van de zogenaamde coördinatoren groep. Deze drie contactpersonen houden bv ook in de gaten of de deelnemers zich aan de vooraf gestelde spelregels houden.

Spelregels

We hebben een aantal huisregels opgesteld die we hanteren voor de Buurt WhatsAppgroepen. Wij verzoeken je vriendelijk onze regels te lezen en na te leven. Hiermee kunnen we ongewenste en ongepaste communicatie voorkomen binnen de groepen en gebruik maken van de buurtpreventie App zoals de bedoeling is.

 • 1. Deelnemers hebben minimaal de leeftijd van 18 jaar.

 • 2. Deelnemers zijn woonachtig en/ of werkzaam in straat/buurt/wijk van de groep.

 • 3. WhatsApp is een burgerinitiatief.

 • 4. De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt. Bel 0900-8844 wanneer er geen spoed is.

 • 5. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR methode:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming door te geven aan de andere groepsdeelnemers
  R = Reageer, door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de persoon. Doe dit alleen als je dit veilig kan doen zonder risico’s. 

 1. Laat door middel van een WhatsApp bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen.
 2. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke.
 3. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/ wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig.
 4. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden in tekst. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
 5. Gebruik deze WhatsApp groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/ privéberichten.
 

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. Het lid van de groep woont in de wijk van de groep.
 2. Het niet houden aan de afspraken (kan) leiden tot verwijdering uit de groep.
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de beheerder, eventueel in samenspraak met de politie en gemeente.

Help je ook mee aan het veilig maken van jouw buurt?
Meld je aan voor je buurt app via het formulier

Scroll naar boven