Nieuwsbericht

Politie blij met extra ogen en oren

Redactie Hofwaakt

Met coördinatoren van ruim 25 groepen werd gisteravond een evaluatieavond gehouden door de politie over de werking van de Buurt WhatsAppgroepen in Markelo en Diepenheim. Wijkagent Lisette Zwerink en Maarten Vollenbroek zijn erg tevreden over de werking van het systeem in hun werkgebied dat ervoor zorgt dat zij meer ogen op straat hebben. Het aantal meldingen van verdachte situaties is in een jaar tijd verdubbeld. Een veelgehoorde vraag, ook deze avond luidde: wanneer meldt je een verdachte situatie? De politie is er duidelijk in en geeft aan dat mensen mogen afgaan op hun onderbuikgevoel. “In de meeste gevallen blijkt dit te kloppen en we komen liever een keer voor niets, dan te laat”, geeft wijkagent Lisette Zwerink aan. 

Ruim een jaar geleden werd de Buurtpreventie WhatsApp paraplu over Markelo en Diepenheim uitgeklapt. Daar waar met een kleine twintig groepen werd gestart, staan inmiddels 44 groepen met elkaar in verbinding. Coördinatoren beheren de BuurtWhats Appgroepen en staan allen in verbinding met een hoofdcoördinator. Marjan Noteboom: “Dit zorgt voor korte lijntjes met politie en gemeente Hof van Twente. De inwoners van onze Hof zijn de oren en ogen van de politie en zeker als ’t gaat om verdachte situaties zorgt dat voor een meerwaarde voor de politie”. Voormalig wijkagent Maarten Vollenbroek benadrukt dit meerdere malen in zijn presentatie en geeft aan dat het aantal inbraken in Markelo fors is gedaald. Wijkagent Lisette Zwerink springt daar direct op in, door aan te geven dat men ondanks dit gegeven zeker in de komende maanden scherp moet blijven gezien het feit, dat er meer inbraken plaats vinden in de zomerperiode.

Al meerdere succeservaringen liggen ten grondslag aan de Buurt Preventie WhatsAppgroep Markelo-Diepenheim. De groep is betrokken en recht door zee. Ongewenste appberichten worden als storend ervaren, alleen berichten die er toe doen worden gepost, waardoor de groep attent blijft is wel de gezamenlijke mening van de coördinatoren.  “Een terugkoppeling van politie op meldingen wordt als erg prettig ervaren maar gebeurd momenteel nog te weinig. De politie heeft gisteravond aangegeven hier een verbeterpuntje van te willen maken”, geeft Marjan Noteboom aan.

Scroll naar boven