Nieuwsbericht

Samenwerking heeft daling schuurinbraken tot gevolg

Redactie Hofwaakt

Het aantal schuurinbraken is vorig jaar aanzienlijk afgenomen in de gemeente Hof van Twente. Terwijl de nationale trend een stijging van schuurinbraken laat zien, wijst onderzoek van Independer uit dat er in de Hof van Twente juist een opmerkelijke daling van 38,1 procent is ten opzichte van 2022. Destijds werden er nog 21 gevallen van schuurinbraken gemeld, terwijl dit aantal vorig jaar afnam tot slechts 13 keer.

Deze gunstige ontwikkeling wordt mede toegeschreven aan de preventieve maatregelen die zijn genomen. De politie van de Hof van Twente werkt samen met gemeentelijke instanties en buurtbewoners om preventieve maatregelen te nemen tegen inbraken. Dit omvat het organiseren van buurtbijeenkomsten over veiligheid, het verstrekken van tips voor het beveiligen van woningen en het promoten van buurtpreventienetwerken.

Bovendien voert de politie regelmatig surveillance’s uit in risicogebieden en reageert snel op meldingen van verdachte activiteiten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de opvolging van inbraakmeldingen, waarbij technologie wordt ingezet om sneller en effectiever te reageren.

De samenwerking tussen de politie en de gemeenschap is essentieel om criminaliteit te bestrijden en de veiligheid te verbeteren. Buurtbewoners worden aangemoedigd om verdachte activiteiten te melden bij de politie en om samen te werken in buurtwhatsappgroepen onder de paraplu Hofwaakt.

Deze gezamenlijke inspanningen dragen bij aan een groter gevoel van veiligheid en zekerheid in de Hof van Twente, en tonen aan hoe effectief samenwerking kan zijn in het bestrijden van criminaliteit.

Scroll naar boven