Hengevelde

Voorkom woninginbraak in de zomer

In de zomer stijgt het aantal woninginbraken. Mensen zijn vaker van huis, gaan op vakantie en de stijgende temperaturen zorgen voor meer openstaande ramen. Wilt u weten hoe u een inbraak kunt voorkomen? Kom dan op 19 juni 2024 tussen 9.00 en 12.30 uur naar de hal van gemeentehuis in Goor. Hofwaakt en Noaberbouw geven u tips & tricks. Woninginbraken hebben een enorme impact op slachtoffers en zorgen voor gevoelens van onveiligheid. Samen verzetten we al jaren een hoop werk om het aantal woninginbraken terug te dringen. In de afgelopen twaalf jaar is het aantal woninginbraken ook flink gedaald. Toch vinden er jaarlijks nog steeds zo’n 23.000 woninginbraken plaats. Daarom mag de aandacht hiervoor niet verslappen! Komt u ook? Op woensdagochtend 19 juni kunt u in de hal van het gemeentehuis in Goor terecht voor tips over inbraakpreventie. Noaberbouw geeft u tips over wat u kunt doen om uw huis zo veilig mogelijk te maken. En Hofwaakt vertelt u meer over buurtpreventie. U bent welkom tussen 9.00 en 12.30 uur.

Voorkom woninginbraak in de zomer Meer lezen »

Samenwerking heeft daling schuurinbraken tot gevolg

Het aantal schuurinbraken is vorig jaar aanzienlijk afgenomen in de gemeente Hof van Twente. Terwijl de nationale trend een stijging van schuurinbraken laat zien, wijst onderzoek van Independer uit dat er in de Hof van Twente juist een opmerkelijke daling van 38,1 procent is ten opzichte van 2022. Destijds werden er nog 21 gevallen van schuurinbraken gemeld, terwijl dit aantal vorig jaar afnam tot slechts 13 keer. Deze gunstige ontwikkeling wordt mede toegeschreven aan de preventieve maatregelen die zijn genomen. De politie van de Hof van Twente werkt samen met gemeentelijke instanties en buurtbewoners om preventieve maatregelen te nemen tegen inbraken. Dit omvat het organiseren van buurtbijeenkomsten over veiligheid, het verstrekken van tips voor het beveiligen van woningen en het promoten van buurtpreventienetwerken. Bovendien voert de politie regelmatig surveillance’s uit in risicogebieden en reageert snel op meldingen van verdachte activiteiten. Daarnaast wordt er gewerkt aan het verbeteren van de opvolging van inbraakmeldingen, waarbij technologie wordt ingezet om sneller en effectiever te reageren. De samenwerking tussen de politie en de gemeenschap is essentieel om criminaliteit te bestrijden en de veiligheid te verbeteren. Buurtbewoners worden aangemoedigd om verdachte activiteiten te melden bij de politie en om samen te werken in buurtwhatsappgroepen onder de paraplu Hofwaakt. Deze gezamenlijke inspanningen dragen bij aan een groter gevoel van veiligheid en zekerheid in de Hof van Twente, en tonen aan hoe effectief samenwerking kan zijn in het bestrijden van criminaliteit.

Samenwerking heeft daling schuurinbraken tot gevolg Meer lezen »

Diefstalcijfers met een derde gedaald in de Hof

Het feit dat het aantal diefstallen in de gemeente Hof van Twente vorig jaar met ruim een derde is gedaald, is een positieve ontwikkeling. Deze daling lijkt deels te worden toegeschreven aan preventieve maatregelen die zijn genomen, zoals de implementatie van Buurt WhatsApp Preventiegroepen sinds 2017. De Buurt WhatsApp Preventiegroepen zijn opgezet met hoofdcoördinatoren in elke kern van de Hof en coördinatoren die verschillende buurtwijken vertegenwoordigen. In totaal bestaat de Hof zo uit meer dan 125 ‘wijken’, elk met gemiddeld 20 deelnemers. Wanneer er een verdachte situatie wordt gemeld in een van deze groepen, kunnen ongeveer 2.500 deelnemers binnen enkele minuten worden geïnformeerd. Dit zorgt voor een snelle verspreiding van informatie en vergroot de alertheid in de gemeenschap. De Buurt WhatsApp Preventiegroepen bieden niet alleen burgers de mogelijkheid om verdachte situaties te melden, maar ze stellen ook de politie in staat om snel informatie te delen en hulp te vragen bij mogelijke zichtmeldingen. Dit systeem fungeert als een extra set ogen en oren voor de politie, waardoor ze effectiever kunnen reageren op mogelijke criminaliteit. Naast de inzet van deze preventiegroepen, wijst het artikel op het belang van bewustwording bij de bewoners. Eenvoudige maatregelen zoals het laten branden van verlichting, het sluiten van ramen en deuren, en het niet zichtbaar laten staan van containers en ladders kunnen het risico op inbraken verminderen. Samengevat lijken zowel de Buurt WhatsApp Preventiegroepen als bewustmakingscampagnes zeker te  hebben bijgedragen aan de daling van het aantal inbraken in gemeente Hof van Twente. Het benadrukt het belang van gemeenschapsbetrokkenheid en samenwerking tussen burgers en de politie om de veiligheid te verbeteren.    

Diefstalcijfers met een derde gedaald in de Hof Meer lezen »

WhatsAppgroepen vormen de extra ogen en oren

Ruim 7 jaar geleden werd na een gedegen voorbereiding de paraplu symbolisch uitgeklapt over Markelo, Diepenheim en Goor. Onder deze paraplu werden de bestaande buurt-WhatsApp groepen met elkaar verbonden door de samenwerking van de inwoners, politie Hof van Twente en gemeente Hof van Twente. Inmiddels zijn de kernen uitgebreid en is de paraplu symbolisch uitgeklapt over de Hof. “Een prachtig voorbeeld van burgerinitiatief”, gaf Maarten Vollenbroek destijds al aan namens politie Hof van Twente. De politie kreeg met het uitklappen van deze paraplu, in één klap vele honderden extra ogen in de Hof om verdachte situaties te signaleren. Politie Hof van Twente is blij met de extra ogen en oren; samen staan je sterker! 

WhatsAppgroepen vormen de extra ogen en oren Meer lezen »

Wees alert tijdens het Donkere Dagen Offensief!

Tijdens de donkere dagen in de wintermaanden zijn inbrekers vaak actiever. Wees waakzaam en let op verdachte situaties in jouw buurt. Bel bij direct gevaar altijd 112. We geven je graag een aantal tips: Houd verlichting aan bij afwezigheid. Sluit ramen en deuren goed af. Laat sleutels nooit aan de binnenkant van sloten zitten. Meld verdachte activiteiten direct aan de politie. Samen kunnen we de veiligheid in onze buurt vergroten. Laten we alert zijn en elkaar ondersteunen tijdens deze periode. Samen geven we de politie extra ogen en oren! Bel 112 bij directe dreiging of verdachte situaties. #Veiligheid #Buurtbewustzijn #DonkereDagenOffensief Inbrekers actief in buitengebied – Verdachte situatie bel 112 Rondom Geesteren en Zwiep zijn inbrekers actief. In het buitengebied wordt er ingebroken en gereedschap en shovels gestolen. Afgelopen nacht zijn er twee shovels weggehaald. Politie vraagt bij verdachte situaties direct 112 te bellen.

Wees alert tijdens het Donkere Dagen Offensief! Meer lezen »

Wijkagent vraagt aandacht voor verdachte personen

De wijkagent van Markelo en Diepenheim, Jordy Scheggetman geeft aan dat er in een kort tijdsbestek in zowel Diepenheim als ook in Markelo verdachte personen gezien die in de nacht door de straten lopen en bij huizen aan auto’s zitten te voelen. Bij enkele gevallen is bekend dat er spullen zijn weggenomen. “Het lijkt er op dat ze uit zijn op niet afgesloten voertuigen om zo hun slag te slaan. Opvallend is dat men zich op een fiets verplaatst. Het is niet uitgesloten dat deze ergens bij een woning wordt weggenomen en men hiermee op pad gaat. Het is daarom belangrijk om ook deze goederen af te sluiten en veilig op te bergen. Mocht je slachtoffer zijn geworden van een strafbaar feit, of je hebt ook ongepast bezoek gehad, meld het dan bij mij. Bij verdachte situaties op heterdaad bel met 112!”, geeft Wijkagent Jordy aan.

Wijkagent vraagt aandacht voor verdachte personen Meer lezen »

Hofwaakt: Inwoners verenigen zich voor een veiliger Hof van Twente

Een bericht dat in januari van dit jaar als een lopend vuurtje door Markelo ging, illustreert de kracht van waakzame inwoners in buurtpreventie WhatsAppgroepen. De zoektocht naar een tweetal oplichters leidde tot snelle actie van de gemeenschap, wat resulteerde in hun arrestatie binnen enkele minuten. Deze gebeurtenissen zijn slechts twee voorbeelden van de alertheid en samenwerking die Hofwaakt, een nieuw initiatief dat wordt gesteund door de gemeente en de politie, heeft geïnspireerd. Wijkagent Jordy Scheggetman benadrukt het belang van samenwerking: “Veiligheid is een zaak van ons allemaal. Door samen te werken en waakzaam te zijn, creëren we een omgeving waar criminelen geen kans krijgen.” André Bouma, een van de drijvende krachten achter Hofwaakt, begon ruim zeven jaar geleden met ‘Goor Waakt’. Deze buurtpreventieapp omvat nu 34 wijken met elk een eigen coördinator. Onlangs heeft Bouma, in samenwerking met een aantal coördinatoren uit gemeente Hof van Twente, Hofwaakt opgericht, waarin alle bestaande preventie-apps worden samengebracht. Hiermee wordt de geografische grens van de kernen in de Hof doorbroken, en wordt de gehele Hof van Twente beschermd. Gemeente Hof van Twente speelt een actieve rol in dit proces. Rosita Lucas, adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente, benadrukt het groeiende belang van openbare veiligheid en de waarde van samenwerking tussen burgers en de overheid. “Het is inspirerend om te zien hoe projecten als deze tot stand komen.” Hoewel Hofwaakt al bijna een volledig dekkend meldingssysteem heeft, zijn er nog enkele blinde vlekken. Als je ook een buurtpreventie WhatsAppgroep in jouw buurt wilt opzetten, kun je je aanmelden op Hofwaakt.nl. Nieuwe groepen kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het bestaande netwerk. Voor bestaande gebruikers blijft alles zoals het is. André Bouma concludeert: “De voordelen zijn duidelijk, en onze gemeente wordt een beetje veiliger dankzij Hofwaakt.” Samen zorgen deze betrokken burgers ervoor dat Hof van Twente een plek blijft waar veiligheid en gemeenschap voorop staan. Voor meer informatie, bezoek Hofwaakt.nl en sluit je aan bij dit groeiende initiatief voor een veiliger Hof van Twente.

Hofwaakt: Inwoners verenigen zich voor een veiliger Hof van Twente Meer lezen »

Alles over de SAAR-methode

Om de Buurt WhatsApp-groepen zo goed mogelijk te laten functioneren is er een soort gedragscode opgesteld: de SAAR-methode. Die bestaat uit 4 soorten acties: Signaleer Zie je iets verdachts, bijvoorbeeld iemand die zich verdacht ophoudt rondom een woning van een ander, probeer dan goed te onthouden wat je hebt gezien. Let op kleding, geslacht, huidskleur, lengte en gezicht. Zie je een verdacht voertuig, noteer dan het kenteken, het merk, het type en de kleur. Alarmeer Zie je een verdachte persoon waarbij de politie direct in actie moet komen? Bel dan altijd eerst 112 voordat je het signalement doorgeeft in de Buurt WhatsApp-groep. Is er geen spoed bij de melding, maar wil je wel de politie inlichten? Bel dan 0900-8844. App Dit is het bericht waarin je het daadwerkelijke signalement doorgeeft en beschrijft wat je gezien hebt. Geef ook aan of je de politie wel of niet gebeld hebt. Reageer Nadat je het signalement hebt doorgegeven is er misschien de mogelijkheid om de personen te volgen of hun plannen te verstoren. Probeer dit altijd samen te doen met buurtbewoners en doe het alleen als het veilig is. Breng jezelf niet in gevaar!

Alles over de SAAR-methode Meer lezen »

Diefstal shovels/zitmaaiers buitengebied

Politie Hof van Twente waarschuwt om vooral in de buitengebieden alert te zijn in verband met diefstallen van (kleine) shovel en zitmaaiers. Deze vinden veelal plaats in de nachtelijke uren waarbij de daders mogelijk eerder op voorverkenning zijn geweest. Men maakt vermoedelijk gebruik van een klein vrachtwagentje of een bestelbus. Bij verdachte situaties bel 0900 8844 of bij heterdaad 112.

Diefstal shovels/zitmaaiers buitengebied Meer lezen »

Buurtpreventie WhatsAppgroepen met elkaar verbonden in Hof van Twente

De buurt WhatsAppgroepen in gemeente Hof van Twente zijn met ingang van vandaag met elkaar verbonden onder de paraplu van Hofwaakt. Voor de buurt WhatsAppgroepen in de kernen van de Hof geldt dat dit burgerinitiatieven zijn met het doel om een veiligere gemeente te zijn in samenwerking met gemeente Hof van Twente en Politie Hof van Twente. Elke kern in gemeente Hof van Twente heeft verschillende buurten. Deze buurten hebben vaak een eigen buurt whatsapp groep. Iedere buurt whatsappgroep heeft een eigen coördinator. Deze coördinatoren vormen samen een groep. De coördinatoren hebben contact met de regiegroep Hof van Twente die op haar beurt korte lijnen heeft met de politie Hof van Twente. Het doel van een Buurt WhatsApp is het zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek of straat staan. Door een Buurt WhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in de gaten houden. Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. In januari 2023 hebben twee bankpasfraudeurs in Markelo ondervonden hoe snel de buurtpreventiegroepen tot resultaat leiden. Binnen enkele minuten stond men op scherp en herkende een inwoner van Markelo de personen die werden gezocht.  

Buurtpreventie WhatsAppgroepen met elkaar verbonden in Hof van Twente Meer lezen »

Scroll naar boven